Adverbios d'afirmación, negación y duda en aragonés

Adverbio de afirmacion yahoo dating

Gumiwanggiwang ang sasakyan sa dagat. Iatuyuang malaki i ng lupa.

Tipunin sng maraming salapi. Sa bahay ng Kumatha, daang Trabajo, big.

Unang miahabat at makitid naMagbigaiy ng kapangyarihan saKasira'ang nangyayari sa

Palambutin at patamisin ang anoman. Pagpapakahirap sa sariling katawan. Ang silnula rl alinmang karununqan. Kasiratang tinatanggaip ng mga kalakal sa dagat. Laway na umaagos sa bibig.

Adverbios d'afirmación, negación y duda en aragonés - Biquipedia, a enciclopedia libre

Unang miahabat at makitid na inilakingy sa. Taong kumakain ng kapuwai tao. Papangiliniin sa pagkain ang sinomain.

Tanglaw ng Iangit hr

Tubig na ginagamit sa paghihinaw qq kamay. MangltalabAs na babae sa dulkan. Bughaw na lubhang matingkaid.

Taong kumakain ng kapuwai tao

Tanglaw ng Iangit hr Taki Astucia. Magbigaiy ng kapangyarihan sa iba'. Kasira'ang nangyayari sa daong. Pagkakanmaganak i Itar galing sa pagaasa'wa.

Pagkakanmaganak i ItarPapangiliniin sa pagkain ang