Timeline Ng Kasaysayan Ng Pilipinas

Timeline tungkol sa pagdating ng mga espanyol

Pumalaot si Magallanes sa pulo ng Cebu, inangkin ito para sa Espanya, at binigyan ito ng pangalan na Islas de San Lazaro. Ngunit, dumistansiya ang Estados Unidos sa mga hangarin ng mga Pilipino. Tinatayang hindi lehitimo ang pag-upo ni Ginang Arroyo sa pwesto dahil hindi pa tapos ang paghahatol sa kaso ng nakaraang pangulong Estrada. Ang pagbobomba sa pamamagitan ng paggamit ng mga eroplano ay sinundan ng pagdating ng mga sundalong Hapones sa Luzon. Sa pagdating ng mga dayuhang mananakop dito sa Pilipinas, nagimbal ang katahimikan ng ating mga ninuno.

Una ang halosNgunit nawala ang popularidad

Isinaad sa batas na ito ang pagtatatag ng Komonwelt ng Pilipinas na may taong mapayapang transisyon patungo sa kasarinlan. Samantala, naganap ang negosasyon sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at ng mga opisyal ng Estados Unidos habang nasa Hong Kong at pagdaka sa Singapore. Sa ilalim ng kanyang impluwensiya, tinutulan ito ng lehislatura ng Pilipinas.

Ipinangako niya sa kanyang

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano. Isa sa mga lugar na nakibaka ay ang Sulu, ito ay pinamunuan ni Datu Dimansacay. Ipinangako niya sa kanyang kampanya ang pagtulong sa mga mahihirap at paunlarin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Naging mas lehitimo ang kanyang pag-upo sa halalan pagkalipas ng apat na buwan, kung saan nanalo ang kanyang koalisyon sa karamihan ng mga posisyon. Ang pakikipag-negosasyon niya sa Estados Unidos ukol sa mga karapatan sa mga base militar ay nagdulot ng negatibong damdamin sa mga Amerikano.

Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya. Noong sumunod na taon, isang bagong batas na tinawag na Batas Tydings-McDuffie ay ipinasa ng lehislatura. Bilang mga magka-alyado, binigyan ng mga sundalong Pilipino ang mga Amerikano ng mga mahahalagang impormasyon at suporta mula sa militar. Ang unang termino ni Arroyo ay nagkaroon ng hating politika ng mga koalisyon at isang kudeta sa Maynila noong Hulyo na naging sanhi ng pag-deklara niya ng isang buwang pambansang state of rebellion. Kahit nakatulong ito sa pagbabawas ng populasyon sa Hilaga, tumaas ang tensiyong panrelihiyon.

Isa sa mga

Ngunit nawala ang popularidad ng kanyang administrasyon dahil sa mga isyu ng kurapsiyon sa mga sumunod na taon. Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Nilisan ng mga Kastila ang